Clara Hammerich

 

Clara Augusta Mathilde Hammerich (1894-1972) blev født i Roskilde som datter af boghandler Erhard Saabye Flensborg og hustruen Agnes (født Anger). Hun var det yngste af fem børn og kom allerede meget tidligt i boghandelen, hvor hun kunne tilbringe timer under faderens skrivepult med at se billeder og senere læse i bøgerne. I skolen var hun begejstret for sprog, men var ikke interesseret i en universitetsuddannelse, så efter studentereksamen sendte hendes viljestærke mor hende til Schweiz, hvor hun i syv måneder boede i en pension. Hun skulle lære ordentligt fransk.

Efter hendes hjemkomst i 1913 friede Louis L. Hammerich, som hun havde lært at kende i skoletiden. De forlovede sig, og han forsøgte ihærdigt at gøre hende interesseret i sprogstudier. Det måtte han dog opgive, og hun ernærede sig ved kontorarbejde, mens han fordybede sig i sprogvidenskabelige studier. De blev i al stilfærdighed gift den 30. juli 1917, inden Louis skulle ind som soldat.

Ægtemandens forskning i germanske sprog førte dem ofte til udlandet. Bl.a. opholdt de sig i længere perioder i Tyskland, Nederlandene, Frankrig og USA, og Hammerichs sprognemme lod sig ikke fornægte. I Berlin arbejdede de fra 1918 for Dansk Røde Kors’ kontor for hjælp til krigsfanger, og senere var de med i den dansk-tyske grænsekommission. Under et halvt års ophold i Hilversum, Nederlandene, i 1925 fik ægteparret mange venner for livet, og Hammerich lagde grunden til sit engagement i nederlandsk sprog og litteratur.

I 1923 indledte hun sin oversætterkarriere med det halve af en roman, i 1925 udkom hendes egentlige debut, Ægteskabshotellet af Feodor von Zobeltitz, og da hun i 1925 vendte hjem fra opholdet i Hilversum, havde hun to nederlandske bøger med til oversættelse. Den ene var Jo van Ammers-Küllers De oprørske, den anden A.M. De Jongs Merinus Gejsens barndom. Den første titel blev en succes, den anden klarede sig knap så godt.

I 1927 blev hun bedt om at oversætte Ina Boudier-Bakkers Det forjættede land, og i årenes løb var hun med ni titler af Ina Boudier-Bakker og femten titler af Jo van Ammers-Küllers medansvarlig for den nederlandske familieromans indtog i danske læserkredse.

Også Anne de Vries blev ved Hammerichs oversættelser af dannelsesromanerne Bartje og Bartje søger lykken præsenteret for danske læsere.

Hammerich arbejdede utrætteligt på at få nederlandske forfattere udgivet i Danmark, og hendes oversættelser omfatter endvidere populære navne som Piet Bakker, A. Den Doolaard, An Rutgers van der Loeff, Arij den Hertog og Karel Eykman, hver med en serie titler.

På trods af de generelle vanskeligheder ved at overtale danske forlag til at udgive romaner fra de såkaldt små sprog, lykkedes det hende ikke desto mindre at få udgivet forfattere som Maria Dermoût, Anton Koolhaas, Willem Elsschot, Gerard Walschap og Filip de Pillecyn, uden at disse dog efterlod sig mærkbare spor i Danmark.

Hun bevægede sig imidlertid hjemmevant på flere sprog. En af de mere spektakulære, om end problematiske, udgivelser var hendes oversættelse af Hitlers Mein Kampf. Hun overtog opgaven fra en dame, hvis oversættelse forlæggeren Paul Hagerup efter Hammerichs udsagn fandt så dårlig, at han nærmest tvang hende til at overtage den. Hun oversatte fra den originale og uforkortede udgave, skrevet, eller ’skreget’ ud i et dårligt sprog, som hun ikke fandt nogen fornøjelse ved at arbejde med. Oversættelsen kom hende dog til nytte, da hun i 1939 under et ferieophold i Tyskland brugte den som ’akkreditering’. Da hun på et tidspunkt holdt stille i bilen uden for Hitlers palæ, forlangte en politibetjent at få at vide, hvor hun skulle hen. I sin befippelse fremdrog hun Min kamp og fortalte, at hun var oversætteren, hvorpå betjenten tilbød hende audiens hos Adolf Hitler. Men skønt hun var særdeles selskabeligt og nysgerrigt anlagt, faldt det hende ikke svært at takke nej til den invitation.

Andre tyske udgivelser nåede også til Danmark ved Hammerichs mellemkomst og i hendes sprogdragt. Herunder Hans Fallada, Hans Hellmuth Kirst, Irmgard Keun, Johann Wolfgang Goethe, Wolfgang Amadeus Mozart (udvalgte breve), Hermann Hesse og sidst, men ikke mindst, Stefan Zweig med 11 titler.

Hun oversatte også fra engelsk, fransk og norsk. Af velkendte engelsksprogede forfattere kan nævnes J.B. Priestley, Elizabeth Jane Howard, Lewis Wallace samt Peter Ustinov. Og også fem bøger af Norges Sigurd Hoel formidlede Hammerich til danske læsere foruden Waldemar Brøggers Tre gange dronning.

Et nærmere blik på hendes omfattende produktion afslører, at hun påtog sig at arbejde med et bredt spektrum af genrer: børnebilledbøger, skønlitteratur for børn og voksne, biografier, bøger om kunst og kultur, planter, lægevidenskab, seksualitet, geografi og etnografi samt kogebøger i samarbejde med Ellen Mathiesen. Hun begrænsede sig ikke til finkulturelle udgivelser, men synes at have arbejdet efter devisen: Hvis det skal oversættes, skal jeg nok gøre det. Hendes soignerede og smidige sprog klædte alle genrer og gjorde dem lettilgængelige.

Alt i alt må Hammerich nok anses for frem for alt at have været nederlandsk litteraturs promotor i Danmark. Hun arbejdede utrætteligt på at placere værker hos diverse forlag, nogle gange dog uden held. Hendes sidste store bedrifter på dette område var udgivelsen af to antologier med egne oversættelser af udvalget. Den ene fik titlen Nyere flamsk prosa, den anden Nyere hollandsk prosasluserne åbnes (i samarbejde med Geerte de Vries, daværende amanuensis ved Københavns Universitet). Disse to udgivelser blev muliggjort ved officiel støtte fra belgisk, hollandsk og dansk side.

Hendes interesse og store indsats for nederlandsksproget litteratur blev allerede tidligt belønnet, da hun i 1933 blev udnævnt til ekstraordinært medlem af det nederlandske litteraturselskab Maatschappij der Nederlandse Letterkunde i Leiden.

Under Anden Verdenskrig gjorde Hammerich et stort arbejde som redaktionssekretær på forlaget Jespersen og Pios tobindsværk Holland-Danmark, der udkom i 1946. Værket om de dansk-hollandske forbindelser blev redigeret af professor Knud Fabricius, dr. Vilhelm Lorenzen og professor Louis L. Hammerich.

I 1944 blev Hammerich involveret i oprettelsen af Dansk Oversætterforbund (DOF), og fra 1948 til 1970 fungerede hun som næstformand. I den kapacitet spillede hun en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af en tarifaftale, som også kunne godkendes af forlæggerne.

I 1963 modtog hun Dansk Oversætterforbunds Ærespris.

Med sit omfattende og alsidige oversætter-œuvre (tæt på 350 titler), sine mange kontakter i bogverdenen og verden som sådan havde hun naturligt nok fingeren på pulsen med hensyn til oversætternes vilkår. Dem beskrev hun i 1955 i en kronik i Politiken, Oversætternes aarhundrede. Heri omtalte hun gennemførelsen af faste takster for oversættelser, anmeldernes/bladenes holdning til omtale af oversætterne, vanskelighederne ved overhovedet at oversætte (godt), oversætternes ’kamp’ med stoffet samt forlagenes krav om ’hastværksarbejde’. Trist nok er det stort set de samme problemer, oversætterne slås med i 2013. På ét punkt er hun dog blevet hørt. Sidst i kronikken fremsatte hun nemlig en bøn om, at oversætterne, ligesom forfatterne, måtte få ”en femøre af hvert biblioteks-udlaan […] og vi stoler egentlig paa, at det kommer en dag.”

Det ovenstående ville for mange mennesker rigeligt fylde tiden ud, men Hammerich fandt også tid til at engagere sig i den internationale skribentsammenslutning PEN, og i 1931 deltog hun i sin første kongres, hvor hun som delegeret skulle holde tale. I 1961 tiltrådte hun posten som PEN-præsident for Danmark – et hverv, hun bestred frem til 1965.

Fra 1936 var Hammerich desuden medlem af Soroptimisterne og indtrådte som sekretær for den kommende københavnsklub. Dette førte til posterne som præsident for den danske klub samt vicepræsident og senere præsident for den europæiske føderation. Hun medvirkede til oprettelsen af mange lokale klubber i Danmark samt klubberne i Helsinki og Stockholm.

Såvel PEN som Soroptimisterne var tilsyneladende et rent slaraffenland for den rejseglade professorinde og oversætterinde, og hun gjorde veloplagt brug af sit talent for at organisere og feste.

Med sit vidtfavnende engagement i dansk og nederlandsk kultur og samfundsliv kunne Hammerich glæde sig over i 1954 at modtage Dannebrogsordenens ridderkors og i 1957 den nederlandske udmærkelse ridderkorset af Oranje-Nassau.

Hammerich optrådte også som forfatter. I 1939 udkom romanen Afsporet, og i  hhv. 1946 og 1955 kogebøgerne Mathies mad og Raffinerede Ovnretter (i samarbejde med Ellen Mathiesen). I 1953 udgav hun jubilæumsbogen Liv og glade dage, og i 1973 den dobbelte selvbiografi Duo skrevet af Clara og Louis L. Hammerich. Hun døde, inden hun fik færdiggjort sin halvdel, men ægtemanden skrev det kapitel, der handlede om Hammerich som brevkasseredaktør på ugebladet Ude og Hjemme, hvor hun gavmildt øste ud af sine overbevisninger og af og til fik problemer med andre autoriteter, der mente, at hun gik for vidt i sin rådgivning.

Clara Hammerich levede et alt andet end jævnt, men helt afgjort muntert, virksomt liv på jord.

af Birthe Lundsgaard

 

Anvendte værker i artiklen

Hammerich, Louis L., Duo – Clara og Louis Hammerichs erindringer, Wøldike, København 1973.

Markens, Amy van, Mindeord i Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974.

 

Værker, Clara Hammerich (efter udgivelsesår)

Oversættelser:

Zobeltitz, Fedor von, Ægteskabshotellet (Gasthaus zur Ehe), København 1924.

Harbou, Thea von, Det indiske gravmæle (Das Indische Grabmale), København 1925.

Zobeltitz, Fedor von, Damoklessværdet (Das Geschlecht der Schelme), København 1926.

Mackenzie, Compton, En Mesalliance (Coral), København 1926.

Jong, A.M. de, Merinus Gejsens barndom (Merijntje Gijzens jeugd: Het verraad), Jespersen, København 1928.

Ludwig, Emil, Juli ’14, Jespersen og Pio, København og Oslo 1929.

Ammers-Küller, Jo van, De oprørske (De opstandigen), Hasselbalch, København 1929.

Neumann, Robert, Syndflod (Sintflut), Jespersen og Pio, København 1930.

Ammers-Küller, Jo van, På skillevejen (De opstandigen ii: Vrouwenkruistocht), Hasselbalch, København 1930.

Frank, Leonhard, Broder og søster (Bruder und Schwester), Jespersen og Pio, København 1930.

Ammers-Küller, Jo van, Maskerade (Maskerade), Hasselbalch, København 1931.

Boudier-Bakker, Ina, Det forjættede land (Het beloofde land), Jespersen og Pio, København 1931.

Marxveldt, Cissy van, Borgmesterens tvillinger (Burgemeesters tweeling), Jespersen og Pio, København 1931.

Boudier-Bakker, Ina, Det banker på døren (De klop op de deur), Jespersen og Pio, København 1931-32.

Ammers-Küller, Jo van, Eva og æblet (De opstandigen iii: De appel en Eva), Hasselbalch, København 1932.

Ammers-Küller, Jo van, Tantalus (Tantalus), Hasselbalch, København 1932.

Keun, Irmgard, Kunstsilke-Pigen (Das kunstseidene Mädchen), Jespersen og Pio, København 1933.

Ammers-Küller, Jo van, Ej blot til lyst (Het huis der vreugden), Hasselbalch, København 1933.

Smedley, Agnes, Kun en kvinde (Daughter of Earth), A.O.F.s Bogkreds, Fremad, København 1933.

Hitler, Adolf, Min kamp (Mein Kampf), Hagerup, København 1934.

Greenwood, Walter, Kærlighed og 15 kr. om ugen (Love on the Dole), A.O.F.s Bogkreds, Fremad, København 1934.

Gold, Michael, Jøder uden penge (Jews without Money), A.O.F.s Bogkreds, Fremad, København 1934.

Ammers-Küller, Jo van, Jenny Heysten (Jenny Heysten), Hasselbalch, København 1934.

Ammers-Küller, Jo van, Ildprøven (Frans van Altena’s vuurproef), Hasselbalch, København 1934.

Langhoff, Wolfgang, Et aars helvede (Die Moorsoldaten), Hasselbalch, København 1935.

Boudier-Bakker, Ina, Hjertets armod (Armoede), Jespersen og Pio, København 1935.

Ammers-Küller, Jo van, Prins Inkognito (Prins Incognito), Hasselbalch, København 1935.

Kennicott, M. B., Hjertet vaagner (Das Herz ist wach), Jespersen og Pio, København 1935.

Hitler, Adolf, Lighed giver Fred (tale i den tyske Rigsdag 21.maj), København 1935.

Boudier-Bakker, Ina, Fru Jacoba (Vrouw Jacob), Jespersen og Pio, København 1936.

Ammers-Küller, Jo van, Konge, dame, knægt i: Patrioterne (Heren, knechten, vrouwen i: De patriotten), Hasselbalch, København 1936.

Boudier-Bakker, Ina, Øjets spejl (Het spiegeltje), Jespersen og Pio, København 1937.

Coolen, Antoon, De tre brødre (De drie gebroeders), Jespersen og Pio, København 1937.

Elsschot, Willem, Adèle (Tsjip ), Jespersen og Pio, København 1937.

Vries, Anne de, Bartje (Bartje), Fremad, København 1937.

Ammers-Küller, Jo van, Konge, dame, knægt ii: Hjerter er trumf (Heren, knechten en vrouwen ii: De sans-culotten), Hasselbalch, København 1937.

Földes, Jolan, Jeg maa ha’ mig en mand, (ungarsk, oversat fra tysk), Hasselbalch, København 1938.

Baldwin, Faith, I dobbelt ild (Self-made Woman), København 1938.

Labberton, Mien, Det store spørgsmål (De grote vraag), Hagerup, København 1938.

Baldwin, Faith, Stenografi og kærlighed (The office wife), København 1938.

Halper, Albert, Fabrikken (The Foundry), Fremad, København 1938.

Schelven, Th. van, Hvad faar De ud af livet? (Wat maakt U van Uw leven?), Jespersen og Pio, København 1938.

Boudier-Bakker, Ina, Mødre (Naar de overkant; De moeders; Paul), Jespersen og Pio, København 1938.

Ammers-Küller, Jo van, Konge, dame, knægt iii: Vundet spil (Heren, knechten en vrouwen iii: De getrouwen), Hasselbalch, København 1938-1942.

Poulaille, Henry, Brød paa bordet (Le pain quotidian), A.O.F.s Bogkreds, Fremad, København 1939.

Boudier-Bakker, Ina, Den store vej (Aan den grooten weg), Jespersen og Pio, København 1939.

Hertog, Arij den, Kvinder til Jacatra (Vrouwen van Jacatra), Jespersen og Pio, København 1939.

Lewisohn, Ludwig, Evigt skal du elske (For Ever Wilt Thou Love), Hasselbalch, København 1939.

Fallada, Hans, Lille mand, stor mand (Kleiner Mann, grosser Mann), Jespersen og Pio, København 1940.

Stair, Ann, Blændværk (The Goldfish), Hasselbalch, København 1940.

Vries, Anne de, Hilde (Hilde), Jespersen og Pio, København 1940.

Ammers-Küller, Jo van, Elselina (Elzelina), Hasselbalch, København 1940.

Jong, Kitty Josselin de, Familien på Enk (De appel en de stam), Jespersen og Pio, København 1940.

Lambert, Käthe, Livet begynder (Haus des Lebens), Jespersen og Pio, København 1941.

Walschap, Gerard, Et menneske der vil det gode (Een mens van goeden wil), Fremad, København 1941.

Fallada, Hans, Hackendahl gi’r sig ikke (Der eiserne Gustav), Jespersen og Pio, København 1941

Vries, Anne de, Bartje søger lykken (Bartje zoekt het geluk), Jespersen og Pio, København 1941.

Nesna, Hans, Hollands skæbnetime (Toen het vaderland riep), Jespersen og Pio, København 1941.

Bruyn, Cor, Strandens folk (Sil de strandjutter), København Jespersen og Pio, 1942.

Fallada, Hans, Hos os derhjemme i de gode gamle dage (Damals bei uns daheim), København 1942.

Huizinga, Leonard, Den 7. dag (De zevende dag), København 1942.

Tempski, Armine von, Født i Paradis (Born in Paradise), København 1942.

Mozart, W.A., Mozarts breve, Hasselbach, København 1942.

Simpson, W. von, Barrings sønnesøn (Der Enkel der Barrings),København 1943.

Simpson, W. von, Barring vender tilbage, København 1943.

Fallada, Hans, Herude hos os (Heute bei uns zu Haus), Jespersen og Pios Forlag, København 1943.

Hertog, Arij den, Mægtige Holland (Machtig Holland), Hirschsprung, København 1943.

Ammers-Küller, Jo van, Huset med de to døre (Het huis met de twee deuren), Hasselbalch, København 1943.

Lehmann, A. H., Majestæten (Hengst Maestoso Austria), Hasselbalch, København 1943.

Brehm, Bruno, Paa gensyn, Susanne (Auf Wiedersehen, Susanne), Chr. Erichsen, København 1943.

Hesse, Hermann, En barnesjæl og to kulturelle essays, Hasselbalch, København 1944.

Bakker, Piet, Frans (Ciske de rat), København Jespersen og Pio, 1943.

Bakker, Piet, Frans vokser op (Ciske groeit op), Jespersen og Pio, København 1944.

Brøgger, Waldemar, Tre gange dronning (Tre ganger dronning), Skandinavisk Bogforlag, Odense 1945.

Jong, Kitty Josselin de, Svaret (Het antwoord), Jespersen og Pio København 1945.

Bakker, Piet, Brænding (Branding), Skandinavisk Bogforlag, Odense 1945.

Känel, Rösy von, Arv (Der Sohn Johannes), København 1945.

Bakker, Piet, Frans bliver mand (Ciske de man), Jespersen og Pio, København 1946.

Harsányi, Zsoit v., Fest i Budapest (Whisky szódával), Jespersen og Pio, København 1946.

Musil, Robert, Skitser (Nachlass zu Lebzeiten), Hasselbalch, København 1946.

Schmitz, Marie, Den store hjemve (Het grote heimwee), Skandinavisk Bogforlag, Odense 1946.

Feuchtwanger, Lion, Simone (Simone), København, Hasselbalch, 1946.

Hertog, Arij den, Mor Sigbrit (Sybrecht Willemsdochter), Hirschsprung, København 1946.

Papashvily, George og Helen Waite, Der kan ske saa meget (Anything Can Happen), Branner, København 1946.

Howard, Elizabeth Metzger, Før solen gaar ned (Before the Sun Goes Down), Branner, København 1947.

Toonder, J. Gerhard, Ung mand slaar sig igennem (Een man zet door), Odense 1947.

Weiskopf, F. C., Ved daggry (The Firing Squad), A.O.F’s Bogkreds, Fremad, København 1947.

Vries, Anne de, Rotteungen (Ratje, een jongen van de straat), Fremad, København 1947.

Wolfson, Victor, Ørnen paa sletten (The Eagle on the Plain), Fremad, København 1948.

Goethe, J. W., Af maksimer og refleksioner, Hasselbalch, København 1949.

Bakker, Piet, Barndom i gyden (Jeugd in de Pijp), Jespersen og Pio, København 1949.

Valtin, Jan, Kviksand (Castle in the Sand), Prior,København 1949.

Zweig, Stefan, Balzac: hans livs roman (Balzac), Hirschsprung, København 1949.

Zweig, Stefan, Kamæleonen: romanbiografi om Joseph Fouché (Joseph Fouché), Hirschsprung, København 1950.

Zweig, Stefan, Stjernestunder (Sternstunden der Menschheit), Jespersen og Pio, København 1950.

Zweig, Stefan, Legender (Legenden), Jespersen og Pio, København 1951.

Zweig, Stefan, Jorden er rund: Magellans eventyrlige bedrift (Magellan), Hirschsprung, København 1951.

Shapiro, Lionel, En fakkel i mørket (Torch for a Dark Journey), Hasselbalch, København 1951.

Boudier-Bakker, Ina, Guld af strå (Goud uit stro), Jespersen og Pio, København 1951.

Ankersmit, J. W. og Luyten, F. A., Holland–Belgien, Hirschsprung, København 1951.

Hoel, Sigurd, Jeg elsker en anden. (Jeg er blitt glad i en annen), Hasselbalch, København 1951.

Pidoll, Carl, Forstummede toner (Verklungenes Spiel), Jespersen og Pio, København 1952.

Sauerbruch, Ferdinand, En kirurgs liv (Das war mein Leben), Jespersen og Pio, København 1952.

Zweig, Stefan, Eros: tre erotiske noveller, Hirschsprung, København 1953.

Vries, Anne de, Vi lever kun én gang (Wij leven maar eens), Jespersen og Pio, København 1953.

Coolen, Antoon, Under Guds himmel (Kinderen van ons volk), Jespersen og Pio, København 1953.

Doolaard, A. den, Digerne brister (Het verjaagde water), Hirschsprung, København 1953.

Bamm, Peter, Det usynlige flag (Die unsichtbare Flagge), Jespersen og Pio, København 1953.

Zweig, Stefan, Sjælens lægedom (Die Heilung durch den Geist), Hirschsprung, København 1954.

Bakker, Piet, Kidnappet (Kidnap), Jespersen og Pio, København 1954.

Dubois, Pierre H., Med fingeren på læben (Een vinger op de lippen), Jespersen og Pio, København 1954.

Lutz, E. H. G., Gyldne hænder: kirurger i arbejde (Die goldenen Hände), Jespersen og Pio, København 1954.

Zweig, Stefan, Liv og digt: Casanova: Stendhal: Tolstoj (Drei Dichter ihres Lebens), Jespersen og Pio, København 1954.

Kirst, Hans Hellmut, Nul-otte femten (Null-acht funfzehn), Fremad, København 1954.

Hoel, Sigurd, Stævnemøde med glemte år (Stevnemøte med glemte år), Hasselbalch, København 1954.

Hayes, Joseph, Ubudne gæster (The Desperate Hours), Hasselbalch, København 1955.

Pidoll, Carl, Det grå sendebud: Mozarts liv (Der graue Bote), Jespersen & Pio, København 1955.

Fallada, Hans, Hr. von Strammins vidunderlige rejse (Der Jungherr von Strammin), Jespersen & Pio, København 1955.

Zweig, Stefan, To portrætter: Dostojevski: Nietzsche (Baumeister der Welt), Jespersen & Pio, København 1955.

Schiaparelli, Elsa, Shocking: en modekunstners erindringer (Shocking Life), Hirschsprung, København 1955.

Schuler, Elizabeth, Pios store kogebog (Mein Kochbuch), Jespersen & Pio, København 1956.

Lennart, Clare, Den rosenrøde stad (Stad met rose huizen), Hassings Forlag, København 1956.

Doolaard, A. den, Albanerdrengen (De herberg met het hoefijzer), Hirschsprung, København 1956.

Rutgers van der Loeff-Basenau, An, I kamp mod lavinerne (Lawines razen), Haase, København 1956.

Thorwald, Jürgen, Kirurgiens sejrsgang (Das Jahrhundert der Chirurgen), Jespersen & Pio, København 1957.

Lütgen, Kurt, Ingen vinter for ulve (Kein Winter für Wölfe), Haase, København 1957.

Delderfield, R. F., Ben Gunn’s eventyrlige oplevelser (The Adventures of Ben Gunn), Haase, København 1957.

Velde, Jacoba van, Den store sal (De grote zaal), Fremad, København 1957.

Kirst, Hans Hellmut, Med disse mine hænder (Mit diesen meinen Händen), Jespersen & Pio, København 1957.

Doolaard, A. den, Landet bag Guds ryg (Het land achter Gods rug), Hirschsprung, København 1957.

Rutgers van der Loeff-Basenau, An, Nybyggerbørn (De kinderkaravaan), Haase, København 1957.

Mees, Cornelie A., Demeters datter (Demeters dochter), Jespersen og Pio, København 1957.

Schwencke, Johan, Tranqvillo Marangoni: en italiensk træskærer (Een Italiaanse xylograaf), Areté, København 1957.

Hoel, Sigurd, Trylleringen (Trollringen), Hasselbalch, København 1958.

Déry, Tibor, Niki eller historien om en hund (oversat efter den franske og tyske udgave, ungarsk originaltitel: Niki, Egy Kutya tortenete), Jespersen og Pio, København 1958.

Rutgers van der Loeff-Basenau, An, Den dødsdømte landsby (Ze verdrinken ons dorp), Haase, København 1958.

Kalashnikoff, Nicholas, Ulvehunden Toyon (Toyon, a Dog of the North and His People), Haase, København 1958.

Davis, Maxine, Kvindens rolle i kærlighedslivet (The Sexual Responsibility of Woman), Hasselbalch, København 1958.

White, Robin, Elefantklippen (Elephant Hill), Hasselbalch, København 1959.

Pidoll, Carl, Mit liv med Chopin (Ein Leben mit Chopin), Jespersen & Pio, København 1959

Dermoût, Maria, De titusinde ting (De tienduizend dingen), Hirschsprung, København 1959.

Held, Kurt, Røde Zoras bande: Røde Zora og Branko (Die rote Zora und ihre Bande), Jespersen og Pio, København 1959.

Held, Kurt, Røde Zoras bande: Kampen mod bybørnene (Die rote Zora und ihre Bande), Jespersen og Pio, København 1959.

Held, Kurt, Røde Zoras bande: Banden opløses (Die rote Zora und ihre Bande), Jespersen og Pio, København 1959.

Elsendoorn, Jo, I Coyamas fodspor (In het voetspoor van Coyama), Haase, København 1959.

Kaufmann, Herbert, Eventyret i Sahara (Roter Mond und heisse Zeit), Haase, København 1959.

Lagus, Charles, Operation Noahs ark (Operation Noah), Hasselbalch, København 1960.

Denneborg, H. M., Jan og vildhesten (Jan und das Wildpferd), Jespersen og Pio, København 1960.

Zweig, Stefan, Den begravede lysestage (Der begrabene Leuchter), Jespersen og Pio, København 1960.

Wallace, Lewis, Ben Hur: en fortælling fra Kristi tid (Ben Hur), G.E.C. Gad, København 1960.

Beucken, Jean de, Cézanne: en billedbiografi (Cézanne) (oversat fra tysk)), Jespersen og Pio, København 1960.

Last, Jef, Bontot og hans ven (I Bontot en I Koese), Jespersen og Pio, København 1960.

Brion, Marcel, Pompeji og Herculaneum i pragt og undergang (Pompeii and Herculaneum), G.E.C. Gad, København 1961.

Brongersma, L.D. og Venema, G.F., Det ukendte Ny-Guinea (Het witte hart van Nieuw-Guinea), Hasselbalch, København 1961.

Chevalier, Maurice, Et liv i kærlighed (C’est l’amour), Grafisk forlag, København 1961.

Baumann, Hans, Jeg drog med Hannibal (Ich zog mit Hannibal), Haase, København 1961.

Brender, Irmela, Tusind tak! (Noch einmal: Dankeschön), Jespersen og Pio, København 1962.

Kláns, Pávils, Flammende himmel (Rüsa), (oversat fra tysk), Borgen, København 1962.

Valentin, Erich, Beethoven: en billedbiografi, Jespersen og Pio, København 1962.

Ustinov, Peter, De slagne (The Loser), Hirschsprung, København 1962.

Lin, Yutang, Kejsernes Peking: Kina gennem syv århundreder (Imperial Peking), G.E.C. Gad, København 1962.

Denneborg, Heinrich Maria, Vildhesten Balthasar (Das Wildpferd Balthasar), Jespersen og Pio, København 1962.

Braine, John, Livet på toppen (Life at the Top), Hasselbalch, København 1963.

Pillecijn, Filip de, Nærværelse (De aanwezigheid), G.E.C. Gad, København 1963.

Vries, Anne de, Panokko og hans venner (Panokko en zijn vrienden), Jespersen og Pio, København 1963.

Baumann, Hans, Guld og guder fra Peru (Gold und Götter von Peru), Haase, København 1963.

Brion, Marcel, Venedig (oversat efter den eng. udg. Venice, fransk orig. Venise), G.E.C. Gad, København 1963.

Lindop, Audrey Erskine, Vejen til skafottet (The Way to the Lantern), Fremad, København 1963.

Vries, Anne de, Panokko i urskoven (Panokko en de wildernis), Jespersen og Pio, København 1964.

Sordo, Enrique, Cordoba, Sevilla, Granada: Minder fra Maurertiden (oversat fra eng. udg. Moorish Spain), G.E.C. Gad, København 1964.

Berg, J.H. van den, Psykologi ved en sygeseng (Psychologie van het ziekbed), Arnold Busck, København 1964.

Rutgers van der Loeff-Basenau, An, Grækerdrengens flugt (Vlucht, Wassili, vlucht!), Haase, København 1964

Hoel, Sigurd, Syvstjernen (Syvstjernen), Hasselbalch, København 1965.

Hoel, Sigurd, Sesam, sesam (Sesam, sesam), Hasselbalch, København 1965.

Jedlicka, Gotthard, Henri de Toulouse-Lautrec, Hasselbalch, København 1965.

Soustelle, Jaques, Dagligt liv blandt aztekerne før den spanske erobring (La vie quotidienne des Aztèques à la vielle de la conquête espagnole), Haase, København 1965.

Vries, Anne de, Panokko og de hvide mennesker (Panokko en de witte mensen), Jespersen og Pio, København 1965.

Bosman, Anthony, Pierre-Auguste Renoir, Hasselbalch, København 1965.

Knuttel, Gerard, Vincent van Gogh (Vincent van Gogh), Hasselbalch, København 1965.

Moinot, Pierre, Levende sand (Le sable vif), Aschehoug, København 1965.

Procopiou, Angelo, Athen, gudernes by (Athens, City of the Gods), G.E.C. Gad, København 1965.

Hammerich, Clara (red.), Nyere flamsk prosa. En antologi, Nordisk Sprog- og Kulturforlag, København 1966.

Visser, W.F.H., Niku bliver kurér (Niku de koerier), Haase, København 1966.

Visser, W.F.H., Niku – sigøjnerdrengen (Niku de zigeunerjongen), Haase, København 1966.

Priestley, J.B., Slukkede rampelys (Lost Empires), Skrifola, København 1966.

Glaskin, G.M., Dans gennem tårer (A Waltz through the Hills), Skrifola, København 1966.

Moore, John, Tidevandet skifter (The Waters under the Earth), Skrifola, København 1967.

Oriol, Laurence, Farlige kontakter (L’interne de service), Hasselbalch, København 1967.

Howard, Elizabeth Jane, Den lange weekend (After Julius), Lademann, København 1967.

Hammerich, Clara og Vries, Geerte de, Nyere hollandsk prosa: Sluserne åbnes: En antologi, Jespersen og Pio, København 1968.

West, Morris L., Babelstårnet (The Tower of Babel), Union, København 1968.

Kromdijk, G., Den store stueplantebog (Het nieuwe kamerplantenboek), Spectator, København 1968.

Haar, Jaap ter, Boris (Boris), Jespersen og Pio, København 1968.

Visser, W.F.H., Niku på flugt (Niku de zwerver), Haase, København 1969.

Slabbers, Huub, Alverdens børn (Children of the World), Lademann, København 1970.

Maran, Tim, Menneskeæderen fra Tjarinti (De menseneter van Tjarinti), Borgen, København 1970.

Kläns, Pävils, Fremmed – i et andet land: miniaturer (Lettisk orig: Zimes no Täluma, oversat fra tysk), Imanta, København 1970.

Wolgensinger, Monique og Jacques, Gælernes skat (Le tresor des gaels), Lademann, København 1971.

Biegel, Paul, Den lille kaptajn (De kleine Kapitein), Carlsen, København 1971.

Stewart, Mary, Katten og kosteskaftet (The little broomstick), Lademann, København 1971.

Dumas, Alexandre, De tre musketerer (Les trois mousquetaires), Lademann, København 1972.

Fix, Philippe, Kængururen med hul i lommen, Lademann, København 1972.

Fix, Philippe, Den lyserøde elefant med gule prikker, Lademann, København 1972.

Bell, Bibiane og Durand, Paul, Din egen eventyrbog (Histoires merveilleuses), Lademann, København 1973.

 

Endvidere en række børnebøger af blandt andre Clinge Doorenbos, Jeanne Koning, Dick Laan, Willy Schermele og Else Stam samt enkelte oversættelsesbidrag i andre bøger.

 

Andre udgivelser (udvalg):

Hammerich, Clara, Afsporet, Jespersen og Pio, København 1939.

Mathiesen, Ellen og Hammerich, Clara, Mathis mad, Amtrups Forlag, København 1946.

Hammerich, Clara, Liv og glade dage, Jespersen og Pio, København 1953.

Mathiesen, Ellen og Hammerich, Clara, Raffinerede ovnretter, København 1955.

Hammerich, Clara, Nissen Didlidum, Lademann, København 1970.

Hammerich, Clara, Hans og lille Hanne: Det gamle tårn og andre historier, Lademann, København 1970.

Hammerich, Clara, Hans og lille Hanne: Den syge missekat og andre historier, Lademann, København 1970.

Hammerich, Clara, Hans og lille Hanne: Frøjagten og andre historier, Lademann, København 1970.

Hammerich, Clara og Hammerich, L. L., Duo: Clara og Louis L. Hammerichs erindringer, Wøldike, København 1973.