Herbert Steinthal

 

Herbert Steinthal (1913-1986), med det fulde navn Eduard Louis Herbert Troels Thomas Steinthal, tæller som en af de vigtigste danske oversættere af tekster fra især det tysksprogede område fra midten af 1930’erne og frem til 1970’erne. Han virkede ikke kun som oversætter, men gjorde sig også bemærket i andre sammenhænge, især som indflydelsesrig film-, teater- og litteraturkritiker, og som formand for såvel Filmmedarbejderforeningen som Teatermedarbejderforeningen.Steinthal var født og opvokset i Berlin, hvor han i 1933 blev student. Efterfølgende lod han sig uddanne til journalist ved Sorø Amtstidende, inden han i 1936 blev ansat på Politiken. Siden 1939 havde han kulturstoffet som hovedområde, og i 1946-47 blev han sendt til Berlin og siden til Centraleuropa og USSR som korrespondent. I perioden 1940 og 1980 var han medarbejder på årbogen Hvem-Hvad-Hvor og Dansk Konversations Leksikon.

Steinthals første oversættelser udkom i de tidlige år, hvor han var knyttet til Sorø Amtstidende og Politiken. I centrum står værker, som var forbudt i datidens Tyskland af politiske og ’racemæssige’ grunde, eller i hvert fald ikke var velsete. Således oversætter han i 1930’erne to romaner af den tyske eksilforfatter Irmgard Keun foruden flere værker af Erich Kästner, der ikke havde forladt Nazi-Tyskland, men på grund af sin kritiske indstilling til regimet ikke havde lov til at publicere tekster, og hvis værker i marts 1933, under den såkaldte Bücherverbrennung, blev kastet på bålet på grund af deres angivelig ”utyske væsen”.

Inden krigens afslutning – og under den tyske besættelse af Danmark – stod Steinthal for de første danske oversættelser af den jødisk-tjekkiske forfatter Franz Kafka (I Fangekolonien; Den første Kummer, 1944), hvis bøger på dette tidspunkt ansås for entartet i Tyskland.

Blandt de vigtigste oversættelser fra 1930’erne og 1940’erne finder man desuden en del høre- og skuespil af både tyske, engelske og amerikanske forfattere såsom Hanns Lustig, Walter Marti, Axel Ivers, Georg Kaiser, Patrick Hamilton, Rice Elmer og Paul Green.

Efter krigen fortsatte Steinthal med at oversætte værker af Franz Kafka (bl.a. Den sandhedssøgende hund. Forvandlingen. Afslaget, 1956) og Erich Kästner. Desuden stod han for de første oversættelser af den socialrevolutionære tyske forfatter Georg Büchner, der selv i 1800-tallet havde måttet flygte fra Tyskland af politiske grunde (Lenz; Woyzeck, 1948). I efterkrigstiden gjorde Steinthal sig imidlertid især bemærket som ivrig oversætter af den senere nobelpristager Heinrich Bölls værker, som han siden midten af 1950’erne løbende oversatte til dansk. Som oversætter introducerede Steinthal således især moderne og politisk progressive tyske forfatterskaber i Danmark – værker, som i mange tilfælde havde været kontroversielle og omdiskuterede i Tyskland bl.a. på grund af deres politiske afsæt.

Som oversætter forholdt Steinthal – set med historiske briller – sig for det meste relativt præcist til originalteksten. Især hans oversættelser af Kästner og Böll er grundlæggende vellykkede: De er velfungerende på dansk, er typisk gnidningsfrie og formår at ramme den nøgternhed og klarhed i stilen, som originalteksterne lægger op til. På grund af hans fremragende tyskkundskaber er der næsten ingen misforståelser eller fejllæsninger i oversættelserne, og hans delvist journalistiske sprog sætter ham i stand til at gengive teksternes sprogholdning med et fint og tiltalende dansk.

Visse steder ser han imidlertid – som det generelt var udbredt på den tid – stort på visse idiomatiske udtryk eller begreber, som han sjældent oversætter radikalt forkert, men dog ofte gengiver forholdsvis frit, nogle steder grænsende til det semantisk forkerte. Eksempelvis oversætter han i Heinrich Bölls Und er sagte kein einziges Wort det centrale tyske udtryk ’Trostlosigkeit’ med ’håbløshed’; og andre steder finder vi tilsvarende fordanskninger, der ikke lever op til nutidens oversættelsesstandard for præcision og nøjagtighed.

Disse problemer er særlig påfaldende, når det gælder Steinthals oversættelser af vanskelige og ekstremt sprogbevidste forfattere som Kafka og Büchner. Hans oversættelser af disse er præget af, at man dengang, i 1940’erne, endnu ikke rådede over kritiske og veldokumenterede tekstudgaver af de omtalte forfatterskaber. Steinthal forsøger tydeligvis at ramme den særlige tone, der er kendetegnende for disse forfatteres tekster, ved eksempelvis at fordanske de mange sociale og regionale dialekter i Büchners Woyzeck. På trods af alle gode intentioner må Steinthals oversættelser af disse forfatterskaber anses for værende mislykkede. Mens det i store træk lykkes ham at ramme den særlige nøgterne tone i eksempelvis Bölls og Kästners værker, forbliver oversættelserne af Kafka og Büchner alt for anonyme og upræcise, hvad originalteksterne angår. Eksempelvis bliver Büchners berømte udsagn i novellen Lenz, at hovedpersonen ”könne nicht auf dem Kopf gehen”, hos Steinthal til, at han ”ikke kan gå med benene i vejret”. Selvom den konkrete handling i teksten er rigtigt beskrevet, udvisker Steinthal med sin oversættelse de kritiske associationer til den tyske idealisme og dennes fornuftsidealer, som teksten anslår med netop denne centrale formulering. Tilsvarende bliver Kafkas henvisning til et ’apparat’ hos Steinthal til en ’maskine’, og i novellen I Fangekolonien introduceres den ’forskningsrejsende’ udelukkende som ’rejsende’, altså uden henvisning til sin bestemte funktion; og heller ikke her er selve stilen rammende gengivet. Steinthals oversættelser mangler her den sproglige præcision, der netop er kendetegnende for Kafkas på én gang nøgterne og finurlige prosa.

Sammenfattende kan man sige, at Steinthal som oversætter af især nyere og progressive udviklinger i den moderne tyske litteratur har haft en vigtig og indflydelsesrig funktion i Danmark. I tilbageblik består hans rolle dog mest i, at han formidlede betydningsfulde forfatterskaber til dansk, deriblandt forfatterskaber, som i deres samtid var uglesete eller sågar forfulgte. Steinthal formidlede således et bestemt Tyskland, som i efterkrigstidens Danmark var mindre kendt, og som heller ikke stod i centrum for eksempelvis Heretica-kredsen, der i højere grad var interesseret i den tyske formalisme fra den første halvdel af det 20. århundrede.

En del af de værker, som Steinthal oprindelig oversatte til dansk, er med årene blevet genoversat af andre oversættere, eksempelvis Irmgard Keuns Efter midnat (af Niels Brunse, 1981); Erich Kästners Tre mand i sneen (af Jens Juul Jensen, 1983) og de af ham oversatte fortællinger af Franz Kafka (f.eks. af Isak Winkel Holm, 2008). Andre værker, især af Georg Büchner, ville have godt af en lignende nyoversættelse. Det ændrer dog ikke på, at Steinthal i sin tid har spillet en vigtig rolle som oversætter og formidler af væsentlige tyske forfatterskaber til Danmark.

Steinthal arbejdede som oversætter frem til 1970, og hans senest oversatte bøger – Heinrich Bölls Missionen endt fra 1968 og Erich Kästners Den lille mand og den lille kone fra 1970 – oversatte han sammen med sin daværende kone, Vibeke Steinthal (født Brodersen, ægteskabet opløst i 1974). Herbert Steinthal døde den 9. februar 1986.

af Moritz Schramm

 

Værker, Herbert Steinthal (efter udgivelsesår)

Oversættelser:

Kästner, Erich, Tre mand i sneen (Drei Männer im Schnee) Branner, Københan 1935.

Kästner, Erich, Den forsvundne Miniatur eller ogsaa en sentimental Slagtermesters Eventyr (Die verschwundene Miniatur) Branner, København 1936.

Lustig, Hanns G. (Jan Lustig), Teaterskandale i Paris: Hørespil (Tannhäuser und die Jockeys, Theaterskandal in Paris: ein Hörspiel), Danmarks Radio, København 1936 (Udsendelse: 10.11.1936)

Marti, Walter, I Vinstemning. Komedie i 2 Akter, Danmarks Radio, København 1937 (Udsendelse: 28.9.1937).

Keun, Irmgard, Efter midnat (Nach Mitternacht), Branner, København 1937.

Keun, Irmgard, Hurtigtog, III. Klasse (D-Zug dritter Klasse), Branner, København 1938.

Kästner, Erich, Sommer i Salzburg (Georg und die Zwischenfälle), Branner, København 1938.

Stribolt, Wilhelm, Bacillens Flugt: Kabaret, Danmarks Radio, København 1938 (Udsendelse: 4.6.1938).

Ivers, Axel, Natligt Forhør. Kriminalhørespil, Danmarks Radio, København 1941 (Udsendelse: 17.1.1941).

Kaiser, Georg, Soldaten Tanaka. Skuespil i tre Akter (Der Soldat Tanaka), Danmarks Radio, København 1941.

Kafka, Franz, I Fangekolonien; Den første Kummer (In der Strafkolonie og Erstes Leid) Hasselbalch, København 1944.

Hamilton, Patrick, Pengeafpresning; Hørespil (Money With Menaces?) Danmarks Radio, København 1945 (Udsendelse: 30.11.1945).

Rice, Elmer, To paa en Ø: Skuespil, oversat og bearbejdet for radioen af Herbert Steinthal, Danmarks Radio, København 1946 (Udsendelse: 4. 8.1946).

Green, Paul, Alma Mater: Hørespil om amerikansk Studenterliv, Danmarks Radio, København 1947 (Udsendelse: 4.3.1947).

Loos, Cécile Ines, Bag Maanen (Hinter dem Mond), Branner, København 1947.

Büchner, Georg, Lenz; Woyzeck, (Lenz og Woyzeck), Hasselbalch, København 1948.

Kästner, Erich, 2 x Lotte. En roman for børn, (Das doppelte Lottchen) Branner og Korch, København 1950.

Kästner, Erich, Det flyvende klasseværelse (Das fliegende Klassenzimmer), Branner og Korch, København 1952.

Kafka, Franz, Den sandhedssøgende hund; Forvandlingen; Afslaget (Forschungen eines Hundes, Die Verwandlung og Die Abweisung) København 1956.

Kästner, Erich, Emil og de tre tvillinger, den anden historie om Emil og detektiverne (Emil und die drei Zwillinge) Branner og Korch, København 1956.

Böll, Heinrich, Og han svarede dem ikke (Und sagte kein einziges Wort), Grafisk Forlag, København 1956.

Böll, Heinrich, Huse uden fædre (Haus ohne Hüter), København 1957.

Böll, Heinrich, Toget kom præcis (Der Zug war pünktlich), Grafisk Forlag, København 1958.

Kästner, Erich, Fabian (Fabian), Branner og Korch, København 1959.

Böll, Heinrich, Billard kl. halv ti (Billard um halb zehn), Grafisk Forlag, København 1960.

Kästner, Erich, Notabene 45: En Dagbog (Notabene 45), Branner og Korch, København 1961.

Kästner, Erich, Dengang jeg var en lille dreng (Als ich ein kleiner Junge war), Branner og Korch, København 1962.

Kästner, Erich, Den 35. maj eller Konrad rider til Stillehavet (Der 35. Mai), Branner og Korch, København 1963.

Böll, Heinrich, En klovns ansigt (Ansichten eines Clowns), Grafisk Forlag, København 1963.

Böll, Heinrich, Uberegnelige gæster, (noveller udvalgt fra Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze og Doktor Murkes gesammeltes Schweigen), medoversætter: Vibeke Steinthal, Grafisk Forlag, København 1964.

Böll, Heinrich, Irsk dagbog (Irisches Tagebuch), Grafisk Forlag, København 1965.

Kästner, Erich, Den lille mand (Der kleine Mann), Branner og Korch, København 1965.

Böll, Heinrich, De sorte får og andre noveller fra 1947-1951, Grafisk Forlag, København 1966.

Böll, Heinrich, Brødet i de unge år (Das Brot der frühen Jahre), Grafisk Forlag, København 1967.

Böll, Heinrich, Missionen endt (Ende einer Dienstfahrt), medoversætter: Vibeke Steinthal, Grafisk Forlag, København 1968.

Kafka, Franz, Beskrivelse af en kamp og andre efterladte fortællinger, red. af Villy Sørensen, Gyldendal, København 1968.

Kästner, Erich, Den lille mand og den lille kone (Der kleine Mann und die kleine Miss), medoversætter: Vibeke Steinthal, Branner og Korch, København 1970.

 

Andre udgivelser:

Steinthal, H.; Larsen, A. m.fl., Kryds- og Tværsopgave, Kabaret, Danmarks Radio, København 1941 (Udsendelse: 3.5.1941).